!!! Upozornění o fúzi!!!

Oznámení o fúzi společností ANALOGIA a.s. a Sec-Communication, a.s.

Vážení obchodní partneři,
dovolte nám tímto oznámit, že ke dni 31. 12. 2020 proběhne fúze společnosti
Sec-Communication, a.s., IČO: 243 09 443, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 18252,
jako zanikající společnosti, sloučením se společností ANALOGIA a.s., IČO: 292 57 255, se sídlem
Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod spisovou značkou B 19972, jako nástupnickou společností.


Na základě uvedené fúze sloučením dojde k zániku společnosti Sec-Communication, a.s., přičemž do
jejího právního postavení vstoupí jako právní nástupce v plném rozsahu společnost ANALOGIA a.s.
Budete-li tedy po 31. 12. 2020 vystavovat jakékoliv faktury či doklady navazující na obchodní, smluvní
či jiné vztahy se společností Sec-Communication, a.s., vystavujte je, prosím, již s identifikačními údaji
společnosti ANALOGIA a.s., resp. směrem ke společnosti ANALOGIA a.s.


V případě jakýchkoliv záležitostí v souvislosti se shora uvedenou změnou nás neváhejte kontaktovat
na e-mailové adrese info@analogia.cz.

21.12.2020