Naše reference

Zákazníci od nás neodcházejí, spolupracují s námi po dlouhou dobu.

Referenční zakázky

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Komplexní modernizace celé sítě pražského metra

 • instalace páteřní optické datové sítě v pražském metru
 • modernizace elektrických požárních signalizací v pražském metru
 • instalace automatického informačního systému v pražském metru
 • modernizace místností slaboproudých rozvodů v pražském metru na linkách A, B a C
 • řešení kamerového systému v pražském metru na linkách B a C
 • instalace evakuačního rozhlasu a plošného ozvučení v pražském metru
 • instalace zabezpečovacích systémů v pražském metru
 • modernizace vstupního systému v pražském metru

Asociace provozovatelů mobilních sítí

Projektování pokrytí stanic metra a mezistaničních úseků (Vyšehrad až Pankrác) signálem GSM, UMTS a LTE

 • vytvoření projektové dokumentace na vykrytí metra a mezistaničních úseků signálem s telekomunikačním standardem pro sítě 2. generace (2G) – GSM; 3. generace (3G) – UMTS a 4. generace (4G) – LTE

Spolupráce na zakázkách mateřské společnosti

Ministerstvo obrany České republiky

Komplexní pozáruční servis Transportní sítě II

 • údržba transportní datové mikrovlnné sítě využívaná Ministerstvem obrany ČR, mj. údržba (profylaxe) mikrovlnných spojů ERICSSON a NERA
Zobrazit detail

Hlavní město Praha

Poskytování odborných servisních služeb pro telefonní síť MHMP

 • rozšíření komunikačního systému MHMP o novou lokalitu
 • modernizace komunikačního systému magistrátu hl. m. Prahy
Zobrazit detail

Burzovní Palác Investment s.r.o.

Poskytování servisu komunikačního systému MX-ONE TSW

 • pravidelný vzdálený monitoring a diagnostika systému
 • bezpečnostní zálohy dat telefonního systému
 • pravidelná kontrola aplikačních softwarů
 • poradenství a konzultace vztahující se k provozu komunikačních systémů
 • provádění softwarových i jiných požadovaných změn systému podle požadavků zákazníka

České vysoké učení technické v Praze

Servis telefonních ústředen ČVUT (rektorát + fakulta dopravní)

 • pravidelný vzdálený monitoring a diagnostika systému
 • bezpečnostní zálohy dat telefonního systému
 • pravidelná kontrola aplikačních softwarů
 • poradenství a konzultace vztahující se k provozu komunikačních systémů
 • provádění softwarových i jiných požadovaných změn systému podle požadavků zákazníka

ROPID - Pražská integrovaná doprava

Dodávky 4 kusů jízdenkových automatů (Hlavní nádraží a Letiště)

 • dodání a zprovoznění 4 kusů moderních jízdenkových automatů akceptujících platby mincemi, bankovkami i platebními kartami, dále umí automaty vyhledat dopravní spojení
Zobrazit detail

Správa železniční dopravní cesty

Videodetekční systém na železničním přejezdu Uhersko

 • kamerový systém schopný detekovat přestupky a jiné nestandardní situace, jež se mohou vyskytovat na železničním přejezdu (vjezd vozidel na červenou, překážky na přejezdu atd.)