Datové sítě

Datové sítě představují naprostý základ pro všechny ostatní elektronické aplikace, které na nich budete provozovat.

 

Obrázek Datové sítě

Při stavbě datových sítí jsme důslední a používáme pouze spolehlivé a ověřené komponenty. Datové sítě vytváříme jako robustní nadčasový systém, který odolá i té nejvyšší zátěži.

Jak se rodí datové sítě

 • zhotovíme první náčrty sítě
 • komunikujeme s klientem o dlouhodobém rozvoji jeho sítě
 • nastavíme projekt maximálně ekonomicky
 • myslíme na dostatečnou rezervu pro budoucí navýšení datových toků
 • instalujeme trvalé metalické a optické kabelové propoje
 • prověřujeme všechny námi vytvořené propoje
 • provedeme prvotní optimalizaci datových toků
 • předáme správu sítě klientovi

Proč si pro tvorbu datových sítí vybrat naše řešení

 • datové sítě instalujeme i ve velmi náročných podmínkách: zvýšené požární nebezpečí, výskyt elektrovodivých prachů, zvýšená elektromagnetická intenzita, vlhké prostředí
 • vytvořené datové propoje ověřujeme certifikovanými měřidly
 • naměřené hodnoty na přání klienta trvale archivujeme
 • dbáme na stálou kvalitu i kvantitu datového toku
 • při výpadku dochází k automatickému přesměrování datového toku
 • naše datové sítě umožňují vzdálený dohled i konfiguraci pomocí běžně užívaných IP postupů
 • máme vlastní vývojovou laboratoř, v níž testujeme nejmodernější síťové komponenty
 • komunikujeme s vývojáři našich dodavatelů a podílíme se na vývoji dílčích komponentů

Poskytujeme poradenství v oblasti zasíťování a při realizaci zakázky klademe důraz na přání klienta. Každá naše datová síť je tak naprosto originální a vytvořená zcela individuálně.

Jak probíhá samotná zakázka
Kompletní návrh a dokumentace s detailním popisem komponent – Kompletní realizace projektu včetně zabezpečení stavby a získání nutných povolení – Záruční a pozáruční servis