Rozhlasové ústředny

Zabýváme se jak instalací evakuačního rozhlasu, tak plošného ozvučení.

Obrázek Rozhlasové ústředny

Evakuační rozhlas

Zařízení, které výrazně podporuje zajištění ochrany osob a majetku.

K čemu slouží evakuační rozhlas

  • Upozorňuje na nebezpečí v prostorech, kde se zdržuje větší množství lidí
  • Včas podané informace umožňují bezpečnou evakuaci ohrožených osob
  • Dá se využít také pro veřejná hlášení místních rozhlasů, nebo pro přenos hudby, či jiných informací, které klient potřebuje sdělit

Co se od evakuačního rozhlasu očekává

  • Je nepřetržitě funkční a synchronizovaný s ostatními řídícími a signalizačními zařízeními
  • Propojuje všechna místa v objektu
  • Musí splňovat přísné bezpečnostní požadavky
  • Lze ho napojit na centrální dispečink klienta

Technická specifikace

  • Do provozu uvádíme rozhlasové ústředny typu VA VARIODYN D1 (výrobce ESSER-Honeywell)
  • Poskytujeme plný záruční i pozáruční servis

Jak probíhá samotná zakázka
Konfigurace dle požadavků zákazníka a možností systému – Nabídka – Projekt – Instalace – Servis