Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)

Obrázek Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)

Systémy PZTS, sloužící k ochraně majetku a osob, vám nainstalujeme v takovém rozsahu, jaký si sami zvolíte. Základ PZTS představují snímače, které monitorují různé stavy objektu: pohyb v prostoru, otevření oken a dveří, rozbití skla, otřesy, vrtání, broušení, přítomnost volného ohně a plynu, či havárii vody. Systém lze použít i k ovládání elektronických spotřebičů v domě. PZTS se nejčastěji ovládá pomocí klávesnice. Dá se řídit také pomocí příkazové SMS zprávy, nebo příkazem z počítače strážní služby.

Jak pracují poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)
Údaje ze snímačů zpracovává zabezpečovací ústředna, která po detekci nebezpečí aktivuje hlavní, případně doplňkové procedury.

Hlavní poplachové procedury

 • spuštění vnitřní a venkovní sirény
 • zaslání informace zásahové jednotce na pult centralizované ochrany (PCO)
 • poskytnutí informace pověřeným osobám

Doplňkové procedury (volitelné)

 • aktivace kamerového systému do režimu zvýšené ostrahy
 • zobrazení v grafické počítačové nadstavbě (u rozsáhlých systémů)
 • spuštění varovného hlášení pomocí centrálního ozvučení objektu
 • uzamčení prostor zvláštního významu (trezorová místnost apod.)
 • odpojení elektrického proudu
 • uzavření přívodu plynu
 • uzavření přívodu vody

Kdy se vám bude PZTS hodit

 • k ochraně osob a majetku
 • ke zvýšení bezpečnosti objektů
 • k přivolání pomoci tísňovým tlačítkem (v bankovním sektoru, na čerpacích stanicích, recepcích aj.)

Jak probíhá samotná zakázka
Technické posouzení objektu – Návrh systému – Projekt – Příprava realizace – Montáž – Kontrola provedené montáže – Funkční zkouška – Zprovoznění – Dokumentace skutečného stavu –
Předání instalace klientovi – Servis