Elektrická požární signalizace (EPS)

Elektrická požární signalizace (EPS) představuje důležitou součást protipožární ochrany objektů.

Obrázek Elektrická požární signalizace (EPS)

EPS se používá pro včasnou detekci požáru a výrazně tak pomáhá s ochranou osob a majetku před požárem.

Elektrickou požární signalizaci tvoří ústředna, požární hlásiče a signalizační zařízení. Jednotlivé hlásiče zaznamenávají kouř, rostoucí teplotu nebo samotné plameny.

Jak elektrický požární systém funguje

  • Požární hlásič detekuje vznikající požár a předá tuto informaci ústředně EPS
  • Ústředna aktivuje signalizační zařízení v chráněném prostoru: akustické sirény, optickou signalizaci, nebo evakuační rozhlas. Dále může aktivovat také např. stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvod tepla a kouře, požární klapky apod.

Systém EPS patří mezi vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení (podle § 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb.) o požární prevenci. Při jeho instalaci vždy dodržujeme všechny normativní požadavky a postupujeme přesně podle pokynů v průvodní dokumentaci výrobce.

Dodáváme vysoce modernizovaný systém, který zcela přesně lokalizuje vzniklý požár a informuje o něm jak vizuálně, tak akusticky. EPS se významně podílí na protipožární ochraně a zároveň snižuje provozní náklady majitele objektu.

Jak probíhá samotná zakázka
Konfigurace dle požadavků zákazníka a možností systému – Nabídka – Projekt – Instalace – Servis