Radiové sítě

Základem námi instalovaných radiových sítí jsou technologie a komponenty od renomovaných výrobců. 

Obrázek Radiové sítě

Jak vzniká radiová síť

  • základním předpokladem pro zdárnou instalaci radiové sítě je znát požadavek zákazníka na požadované pokrytí radiovým signálem
  • radiové pokrytí ve stanicích zajišťujeme pomocí všesměrových antén
  • pro pokrytí tunelů jsme navrhli vyzařovací kabel
  • vyzařovací kabel je napájen rádiovým signálem ze dvou sousedních stanic
  • tím se zajistí provozuschopnost rádiové sítě i při výpadku sousední stanice
  • budování nového systému rádiové sítě probíhá za provozu
  • komunikujeme s klientem o předpokládaném rozvoji a využití jeho sítě
  • myslíme na dostatečnou rezervu pro možné rozšíření radiové sítě
  • instalovanou radiovou síť předáme klientovi k užívání
  • námi vybudované radiové sítě umožňují vzdálený dohled, servis i konfiguraci

Jak probíhá samotná zakázka Kompletní návrh a dokumentace s detailním popisem komponent – Kompletní realizace projektu včetně zabezpečení stavby a získání nutných povolení – Záruční a pozáruční servis