Vstupní systémy (EKV)

Veškeré objekty dokážeme zabezpečit elektronickou kontrolou vstupu (EKV), která tvoří nezbytnou součást všech běžných elektronických zabezpečovacích systémů.

 

Obrázek Vstupní systémy (EKV)

Jak funguje elektronická kontrola vstupu (EKV)

  • Na základě přísně definovaných oprávnění systém EKV řídí průchod osob do konkrétních prostor
  • Všechny průchody systém přesně eviduje
  • Identita se určuje pomocí přiložení bezkontaktní karty, v systémech s nejvyšší úrovní zabezpečení se k identifikaci využívají tzv. biometrické čtečky (snímají otisk prstů, nebo oční sítnici)
  • Po kladném ověření systém odblokuje mechanické zábrany: automaticky uzamykatelné zámky, elektromagnetické zámky, turnikety, závory pro vjezd vozidel apod.
  • Přístupové údaje jednotlivých osob sdružuje centrální databáze. Ta pracuje buď samostatně, nebo se propojí s dalšími systémy: kamerovým systémem, elektronickou zabezpečovací signalizací, požární signalizací aj.

Co získáte instalací EKV

  • přehled o pohybu zaměstnanců po pracovišti
  • ochranu majetku firmy, či organizace, a to hmotného i nehmotného
  • kontrolu nad přístupem k chráněným informacím firmy

Jak probíhá samotná zakázka
Konfigurace dle požadavků zákazníka a možností systému – Nabídka – Projekt – Instalace – Servis