Vytvoříme jeden systém
pro komplexní bezpečnost
vašich objektů
Měníme vaše
představy o bezpečnosti
v realitu

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, elektrická požární signalizace a kontrola vstupu,
kamerové systémy, evakuační rozhlas aj.

Inovativní
telekomunikační
technologie

Žádná síť pro nás není překážkou

V jakých oblastech vám můžeme pomoci

Armáda a policie

Budovy a areály, které slouží vojenským a policejním účelům, vybavíme moderním kamerovým systémem, elektrickou kontrolou vstupu, případně dalšími nezbytnými prvky podle vašeho přání. Kromě elektrických ochranných prvků dodáváme i mechanické zábranné systémy, např. ploty či karty.

Státní úřady
a instituce

Komplexně zabezpečíme veškeré státní instituce: celní správu, finanční úřady, správu sociálního zabezpečení, úřady práce, živnostenské, katastrální, stavební i matriční úřady. Zajistíme plně funkční vnitropodnikové i přístupové telekomunikační sítě.

Průmyslové
a komerční objekty

Realizujeme bezpečnostní i telekomunikační řešení pro všechny typy komerčních a průmyslových objektů, od skladů a logistických parků až po elektrárny, doly a obdobně rozsáhlé objekty. K našim poplachovým a kamerovým systémům můžete využít např. požární signalizaci či místní rozhlas.

Finanční instituce
a banky

Bezpečnostní a telekomunikační služby poskytujeme bankám a dalším finančním institucím, jakými jsou bankovní domy, pojišťovny, burzy nebo budovy penzijních fondů. Propojíme vaše telekomunikační sítě a provedeme komplexní zabezpečení vašich prostor.

Letiště, nádraží,
terminály

Na letiště, nádraží, přepravní terminály i do metra nainstalujeme bezpečnostní zařízení nejvyšší kvality a nastavíme systémy tak, aby zajišťovaly plynulý a bezpečný chod rušného dopravního uzlu. Prostory na přání pokryjeme telekomunikační sítí vnitropodnikovou, mezinárodní i transportní.

Veřejné objekty
a budovy

Specializujeme se na veřejné objekty a budovy, zajistíme bezpečný provoz zdravotnických zařízení, sportovních areálů, hal a podobných míst. Dodáme na klíč spolehlivý kamerový systém propojený s elektrickou ochranou vstupu, poplachový systém, požární signalizaci a další.

V čem jsme nejlepší

Přehled služeb

Datové sítě

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)

Vstupní systémy (EKV)

Mechanické zábrany

Kamerové systémy (CCTV)

Elektrická požární signalizace (EPS)

Rozhlasové ústředny

Telefonní ústředny

Konvergence telefonních sítí

Správa systémů technické ochrany (STO)

Servis služeb a montáže

Radiové sítě